เกี่ยวกับเรา

shonan logo

 

     บริษัท โชนัน คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นบริษัทบริการการก่อสร้างรุ่นใหม่  ในเครือ ไล บราเธอร์ส กรุ๊ป เกิดขึ้นจากการร่วมทุนระหว่างบริษัท ไล บราเธอร์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ให้กับกิจการต่างประเทศในประเทศไทย สามารถตอบสนองความต้องการหลากหลายด้านให้กับลูกค้า กับ บริษัท โชนัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ความชำนาญมายาวนาน รวมถึงผลงานจำนวนมากในประเทศญี่ปุ่น

 

   บริษัท ไล บราเธอร์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทแม่) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 3 มีนาคม ปี พ.ศ. 2548 โดยปัจจุบันเป็นสมาชิกขององค์กรต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย -- หมายเลขสมาชิก...................
2. สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย -- หมายเลขสมาชิก .....................
3. สภาหอการค้าญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย  -- หมายเลขสมาชิก .....................

 

 

ข้อมูลบริษัท

 

ชื่อบริษัท :
 บริษัท โชนัน คอนสตรัคชั่น จำกัด
ที่อยู่ :
 77/255 ราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
ประเภทธุรกิจ :
 ประมูลงานก่อสร้าง ก่อสร้าง ปรับปรุง วางระบบ จัดซื้อ จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง จัดซื้อจัดหาระบบไฟฟ้า พลังงานทดแทน พลังงานสะอาด ฯลฯ
ทุนจดทะเบียน :
 10,000,000 ล้านบาท (สิบล้านบาทถ้วน)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
 010555407256
e-Mail :
 [email protected]
Tel :
 02-255-9683-4
Fax :
 02-653-6335
เว็บไซต์ :
 http://www.prakorn.net